top of page

SUSTAINABLE DESIGN

Fremming av helse gjennom brukersentrert interiørdesign og arkitektur.

CREDITS.

DESIGN TEAM.

Tania Winther

LYS.

Neuro Lamp by Davide Groppi

FOTOGRAF.

Ole Ekker

Pasientrom på St. Olav, NTNU.

Et lite pasientrom på 6 kvadratmeter med god takhøyde. Målet var å skape et multifunksjonelt rom:
 

1.Et pasientrom for de som lider av klyngehodepine og migreneanfall.

2. En "wow-faktor" utstillingsrom for besøkende forskere.

3. En arbeidsplass for helsepersonell.
 

Her spilte farger, riktig belysning og kunst en betydelig rolle i utformingen av et slikt rom.

OM.

AREAL.

6 kvm

ROM.

Liten, multifunksjonell pasientrom.

HØYDEPUNKT.

Kunstverk av Greg Dunn

Når vi er syke eller trenger ekstra omsorg og støtte, er vi på vårt mest sårbare.

Våre omgivelser påvirker oss betydelig både fysisk og mentalt.

Betydningen av miljøet er avgjørende ikke bare for pasientbehandling, men også for dagpasienter. Fargeskjemaer og belysningsoppsett spiller en vital rolle når det gjelder ulike diagnoser. Dette er et område vi mener institusjoner bør prioritere fremover. Vi arbeider for helsetjenester som er pasientfokuserte og som integrerer den menneskelige dimensjonen i planleggingsprosessene.

PASIENTROM

(NTNU · NORWAY · 2021)

(KOMMERSIELL)

bottom of page