top of page

Helsebygg design

NTNU/ ST.OLAV

Hvorfor er interiørdesign viktig i helsesektoren? Helsefremmende og brukerfokusert interiørdeisgn og arkitektur:

Når vi er syke eller trenger ekstra omsorg og hjelp, er vi på vårt mest sårbare, og omgivelsene har mye å si både for vår fysiske og mentale helse. Ikke minst bør fokus på dag pasienter også taes hensyn til. Farge og lys setting har enormt mye å si i forhold til ulike diagnoser. Dette er noe vi mener institusjoner bør fokusere mer på fremover. Ja til pasientfokuserte helsebygg og hvordan de innlemmer den menneskelige dimensjonen i planleggingen. Hos Winther Design jobber vi med å hjelpe dere med denne delen. Vår erfaring innen flere platformer gjør at vi sitter med en ekstra spisskompetanse. Vi kan bidra til å se nye løsninger, nye romløsninger. Fargevalg. Lys setting. Material- og møbleringsløsninger som lar seg gjennomføre i mindre rom, eller større arena tilpasset situasjonene. Ta kontakt så kan vi sammen se på mulighetene-:)

F7D973D7-7918-4C80-91DB-CE57296058D2.JPG

Pasientrom St.Olav

Et lite pasienten på 6 Kvam meg god takhøyde. Ønsket var å skape et rom som skulle være multifunksjonelt. 

1.Et pasienten for pasienter med klashodepine og migreneanfall.

2.Et wow-faktor besøksrom om for besøkende forskere.

3.Arbeidsrom for behandlere.

Her spilte farger,riktig belysning og kunst en stor del av elementene for å danne et slikt rom.

Neuro lamp and art

IMG_3585 (2).jpg
bottom of page